Rapid prototyping (RP) technológia, ktorá umožňuje rýchlu výrobu modelov a prototypových dielov z 3D CAD modelov alebo z 3D skenovaných dát získaných priestorovou digitalizáciou. Na rozdiel od obrábacích postupov, kedy je tvar súčiastky vytváraný postupným odoberaním materiál je u metódy RP tvar súčiastok získaný postupným pridávaním materiálu.