Prakticky všetky rozsiahlejšie CAD/CAM systémy majú v sebe zabudovanú akúsi správu dát o výrobku, teda PDM. Ich úroveň a funkčnosť je rozmanitá. Keďže podnik je rozsiahly organizmus a obvykle mu takéto PDM nestačí, nasadili sa na CAD/CAM systéme nezávislé PDM systémy, nazývané celopodnikové.