Podklady k problematike počítačových sietí. Stručný prehľad topológie sietí a rozdelenie sietí podľa rôznych kritérií.