CAQ (Computer Aided Quality) zahrňuje kvalitu celého predvýrobného, výrobného a povýrobného procesu a činností s nimi spojených. Kvalita produktu je odrazom zabezpečenia kvality v predvýrobných etapách pri návrhu koncepcie súčiastky, pri zhotovovaní konštrukčnej a technologickej dokumentácie, vo výrobnom procese, ako i v povýrobných činnostiach.