Výrobu súčiastky predchádza celý rad inžinierskych činností, v rámci ktorých je potrebné navrhnúť technickú dokumentáciu, na základe ktorej sa bude súčiastka vyrábať. Predvýrobná etapa zahŕňa všetky činnosti nevýrobných útvarov a celú problematiku výskumu, vývoja, projekcie, konštrukcie, technologickej prípravy výroby, vrátane zabezpečenia materiálov, nástrojov, meradiel, prípravkov, výrobných zariadení, až do okamžiku zahájenia vlastnej výroby. V strojárskych podnikoch sa predvýrobné etapy nazývajú aj ako TPV (technická príprava výroby).