Pod pojmom CAD/CAM rozumieme aj technológiu, ktorá využíva číslicové počítače pre vykonávanie určitých funkcií v predvýrobných etapách i v samostatnej výrobe. Táto technológia predstavuje integráciu prípravných a výrobných procesov vo všetkých priemyselných činnostiach. Vyvíja sa smerom k vyššej integrácií predvýrobných a výrobných fáz, ktoré boli tradične chápané ako oddelené činnosti výrobného podniku