Kurz opisuje počítačom podporovaný návrh výrobkov, metodiku vývoja dielov a dostupné moduly v tejto oblasti. Existuje široké spektrum od jednoduchých 2D editorov až po komplexné 3D CAD systémy s implementáciou najmodernejších zobrazovacích, modelovacích a informačných technológii. Súčasné CAD systémy sú systémy, ktoré komplexne riešia vývojovo-návrhovú etapu.